About

Borduur Collectief

Borduur =

Tine Poot

Interieurarchitect-stedenbouwkundige

Doeschka Hordies

Socioloog-stedenbouwkundige

Raphael Cielen

Kunsthistoricus-stedenbouwkundige

Borduur is een multidisciplinair team dat een aanvulling wil zijn op het klassieke architectuurbureau, een bureau dat op verschillende schalen werkt en onderzoekt wat er leeft op het gebied van architectuur, stadsontwikkeling en landschapsontwerp. In de visie van Borduur zijn architectuur en stadsontwikkeling steeds ingebed in een ruimer kader waarin verschillende actoren uiteenlopende belangen verdedigen. Vanuit stadsplanning, architectuur, sociologie, interieurarchitectuur en kunstgeschiedenis gaan we opzoek naar een kwalitatief ontwerp voor diverse soorten ruimten en trachten we te bepalen welk programma het best aansluit bij de noden van een bepaalde buurt. Op een grotere schaal onderzoeken we wat een stad nodig heeft en hoe de voorhanden zijnde middelen het best over het territorium verspreid worden om dit doel te realiseren.

Borduur stelt zich de vraag of we immuun geworden zijn voor een slechte inrichting van de publieke ruimte. Te vaak zien we projecten die te weinig rekening houden met de gevoeligheden van een buurt, met het sociale weefsel, met de toekomstige gebruikers. Niet zelden primeert het esthetische op het menselijke, duurzame en verbindende karakter van een plaats. Vanuit deze bezorgdheid wenst Borduur een bijdrage te leveren in het ontwerpproces door deze logica om te keren en te vertrekken vanuit een analyse van wat leeft in de omgeving. Een analyse van de bredere context bepaalt welk programma door een bepaalde locatie gedragen kan worden. Kortom een bureau dat in dialoog gaat met de omgeving en waarbij het ontwerpproces soms belangrijker wordt dan het uiteindelijke ontwerp. Een bureau dat het belang inziet van participatie, co-creatie en toe-eigening, en zich bewust is dat de optimale oplossing van de ontwerper soms niet de ideale oplossing is voor een bepaalde context. Borduur beseft dat de stad complex is, dat niet altijd alles perfect in elkaar past en dat het nodig is een zekere losheid en onverwachtheid (flexibiliteit, soepelheid) in het ontwerp in te bouwen.